Što su zubni implantati?

Zubni implantati su titanski biokompatibilni vijci koji zamjenjuju korijen zuba koji nedostaje te služe kao baza – nosač za protetiku (krunice i mostove). Ugrađuju se u kost, zajedno s nadogradnjom i krunicom nadomještaju kompletne zube. Mogu nadomještati jedan, više ili sve zube u jednoj čeljusti.

U Poliklinici Gikić koristimo Straumann group zubne implantate koji pokrivaju sve indikacije i imaju jedinstven portfelj različitih materijala i površina, uključujući revolucionarne tehnologije, kao što su Roxolid i SLActive.

Isto tako, koristimo i keramičke implantate brenda Neodent koji ispunjavaju velika estetska očekivanja pacijenata. Keramički implantat je bezmetalno rješenje koje se preporučuje ugraditi u estetskoj zoni osmijeha.

što su zubni implantati
kako se ugraduju zubni implantati

Kako se ugrađuju zubni implantati?

Prije kirurškog zahvata potrebno je napraviti RTG dijagnostiku – ortopan. U današnje vrijeme radimo CBCT dijagnostiku zbog volumena kosti i treće dimenzije koje ne vidimo na ortopanu. Zahvat se planira u digitalnom softveru coDiagnostiX, gdje vidimo gustoću i količinu kosti, na temelju kojih biramo najprikladniji implantat za tu poziciju. Svaki je zahvat predvidljiv i detaljno planiran po fazama jer imamo viziju kakav će biti završetak terapije.

Sve češće ugrađujemo implantate ultrazvukom za kost Piezosurgery, koji je posebno dizajniran za obradu koštanog tkiva i preparaciju za implantat.

Zubni implantati ugrađuju se uređajem koji se zove Fiziodispenzer. To je brz i bezbolan zahvat. Radi se u lokalnoj anesteziji, a ugradnja jednog implantata traje 10 minuta.

Prednosti – zubni implantati

  • očuvanje kosti i estetika mekih tkiva
  • nadoknada jednog zuba bez brušenja preostalih zdravih zuba
  • nadoknada više zuba kao fiksno rješenje na implantatima – most
  • rješenje za sve slučajeve

Tko je kandidat za zubne implantate?

  • pacijenti koji nemaju jedan ili više zuba
  • pacijenti koji imaju dovoljno kosti
  • pacijenti kojima je nadoknađena kost
  • pacijenti koji ne žele protezu
Danas ne postoji pacijent koji ne može dobiti fiksne zube, barem je tako kod nas u Ozaljskoj 128.
što nas izdvaja
mr. sc. Danko Gikić, dr. stom.
mr. sc. Danko Gikić, dr. stom.

Što nas izdvaja od drugih?

Oralna kirurgija  i implantologija naše su specijalnosti koje njegujemo i unaprjeđujemo kroz generacije, već pune 44 godine tj. od 1979. godine, kada je svoju praksu započeo mr.sc. Danko Gikić, dr. stom., oralni kirurg, otac dr. Matije.

Svoju stručnost i vještine u izvođenju implantoloških zahvata dr. Matija Gikić stjecao je kod najboljih svjetskih oralnih kirurga diljem svijeta, od Tokija do New Yorka. Specijalizirani smo za nadoknadu kosti: autotransplantatom, umjetnom kosti, tehnikom “bone ring” i Bio-PRF tehnikom. Ugrađujemo zubne implantate dvaju najboljih proizvođača implantata na svijetu:

Blog postovi: Zubni implantati

Cjenik zubnih implantata

Implantat Neodent by Straumann
690 €
Hidrofilna aktivna površina za bolje i brže sraštavanje implantata s kosti. Za sve kliničke situacije.
Cervico by VPI
90 €
Premium privremena nadogradnja za formiranje mekog tkiva.
Titan individualna nadogradnja
249 €
Najčešće koristimo za stražnje zube.
Cirkon individualna nadogradnja
339 €
Najčešće koristimo za prednje zube.
Vađenje implantata
199-299 €
Ukoliko pacijent ima implantate koji se ne mogu iskoristiti za opterećenje novog protetskog rada.
Implantat Straumann BLX Roxolid SLActive
870 €
Inovativni dizajn, aktivna površina, materijal (titan + cirkon) za trenutna opterećenja i predvidive rezultate.
Cervico by VPI
90 €
Premium privremena nadogradnja za formiranje mekog tkiva.
Titan individualna nadogradnja
249 €
Najčešće koristimo za stražnje zube.
Cirkon individualna nadogradnja
339 €
Najčešće koristimo za prednje zube.
Vađenje implantata
199-299 €
Ukoliko pacijent ima implantate koji se ne mogu iskoristiti za opterećenje novog protetskog rada.